Zestig centimeter frees

Frezen van asfalt

Met de W60 Ri

 

Vervormingen, scheuren en slijtage in het wegdek kunnen alleen op passende wijze gerepareerd worden.

De eerste stap is het frezen van de beschadigde asfaltlagen door een freesmachine.

Zo wordt op een kwalitatief goede onderlaag één of meerdere nieuwe lagen aangebracht.

Met de keuze van de machine moet rekening worden gehouden met de werkbreedte, freesoppervlakte, freesdiepte en capaciteit.

Ook de omstandigheden op de bouwplaats en de verkeerssituatie zijn een belangrijke factor bij de keuze vorming.

Bij de machine is permanent een transportmiddel aanwezig, zodat op meerdere locaties per dag gefreesd kan worden.

De W60 Ri heeft een freesbreedte van 600 mm waarmee een oppervlakte tot ± 750 m² met een dikte van 0 - 4 cm gefreesd kan worden per dag.

De W60 Ri is een compacte freesmachine.

Door zijn wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid is hij voor verschillende afwijkende soorten freeswerkzaamheden inzetbaar.

Specificaties

 • Freesbreedte: 60 cm
 • Diepte: 0-21 cm
 • Dagproductie: ca. 700 m²; bij 0-4 cm diep
 • Beitelafstand: 15 mm
 • Achterlader (met of zonder transportband)
 • Eigen water & eigen vervoer
 • 4 Wielmachine
 • Gewicht 9.800 kg
 • Breedte: 60 cm
 • Diepte: 0-21 cm
 • Voordeel 2 baantjes frezen voor kleine asfaltmachine
 • W60 achteraanzicht-1
 • W60 zijaanzicht links
 • W60 achteraanzicht werk-1
 • W60 zijaanzicht rechts
 • W60 transport-1
 • W60 achteraanzicht werk-2
 • W60 zijaanzicht werk
 • W60 vooraanzicht-1